News

Darbi College е лидер сред частните гимназии в София, който се утвърди през последните десет години

Darbi College – лидер сред частните гимназии в София

Подготвителна година в софийска частна гимназия Darbi College
Подготовка за IGCSE в софийска частна гимназия Darbi College
Подготовка за A level в софийска частна гимназия Darbi College
Модулно обучение в софийската частна гимназия Darbi College
Държавно българско училище или частна английска гимназия в София
Учебен процес в частната гимназия в София Darbi College
Академични дисциплини в частната гимназия в София Darbi College
Развитие на възпитаниците на частната гимназия в Cофия Darbi College

Редица родители се запитват дали да се спрат на някоя от частните гимназии в София в стремежа си да изберат най-подходящия академичен път за своето дете. Те правят подробни проучвания и сравнения на частните софийски училища, водени от желанието си инвестицията им да бъде оправдана. Все още обаче популярният образ на частните гимназии в София не вдъхва убеденост, че младият човек може да разчита на обективно оценяване.

Darbi College e лидер сред частните гимназии в София, който се утвърди през последните десет години. Дисциплината по време на учебния процес в софийския колеж и искрената мотивация на учениците при общуването с при общуването с преподавателите са естествени последици. Причината за това е, че Darbi College е софийска частна гимназия, която е на 100% външно оценяване. Софийският колеж е лицензиран от Cambridge International Examinations Board (CIE) на 13 септември 2007 и е сертифициран с номер BG004 на 26 октомври 2007.

Подготвителната година в частната гимназия в София представлява преход към английската образователна система.

Подготвителната година в частната гимназия в София представлява преход към английската образователна системае

Подготвителна година в софийска частна гимназия Darbi College

Обикновено родители и ученици плануват смяна на училището след 7. клас. Това е и моментът, когато се замислят дали да не заменят българската образователна система с чуждестранна, каквато предлагат редица частни гимназии в София. Най-ранният момент, когато можете да кандидатствате в Darbi College e след завършен 7. клас.
Подготвителната година е първата образователна степен, която частната гимназия в София предлага. Тя представлява преход към английската система и цели изграждането на навици за учене и езикова компетенция. Тя е необходима за следващите образователни нива IGCSE и A level.
Частната гимназия в София организира в 30 седмици продължителността на учебните занимания в това ниво. Те са разделени на 3 учебни срока. Всяка седмица в частната гимназия в София обхваща 32 учебни часа, равномерно разпределени през деня. Оценяването на този първи етап от образованието в частната гимназия в София е вътрешно – чрез текущ контрол в края на учебната година.

Подготовка за IGCSE в софийска частна гимназия Darbi College

IGCSE (International Certificate of Secondary Education) e английска програма за първи етап на средното образование. Частната гимназия в София предлага, развива и работи по тази най-търсена диплома за деца между 14 и 16 години. Тя е своеобразен паспорт към напредък и успех. Водещи университети и работодатели приемат дипломата, с която завършват учениците на софийската частна гимназия, като доказателство за академични умения.
Подготовката за дипломата за средно образование IGCSE трае стандартно две години, но е възможно един мотивиран ученик да вземе две години за една в частното училище в София. Програмата, която частната гимназия в София предлага спомага за по-добро представяне на учениците и развива уменията им за креативно мислене, аналитичност и гъвкавост при разрешаване на проблеми от различно естество.

Частната гимназия в София Darbi College дава възможност за избор на изучаваните дисциплини в IGCSE и A Level.

Частната гимназия в София Darbi College дава възможност за избор на изучаваните дисциплини в IGCSE и A Level


Продължителността на академичната година в частната гимназия в София е 30 седмици със средна натовареност 34 до 40 учебни часа седмично. Оценяването е изцяло външно, изпитните въпроси се получават от Великобритания, където и след това се изпращат за оценяване. Частната гимназия в София провежда изпитите през май – юни и октомври – ноември.
Дипломата IGCSE е гаранция за отлична подготовка за следващата образователна степен A Level, която частната гимназия в София също успешно развива.

 

Подготовка за A level в софийска частна гимназия Darbi College

The Advanced Level General Certificate of Education, познат като A Level, е най-широко разпознаваемият сертификат за завършена гимназиална степен в целия свят. Това е английска програма за втори и последен етап на средното образование. Сред всички международни дипломи за средно образование, A Level изпъква като „златен стандарт“ за прием в топ университетите по света.
Частната гимназия в София предлага в A Level гъвкав курс на обучение, който осигурява право на избор на учебни дисциплини в съответствие с интересите на учениците. Продължителността на този курс в частната гимназия в София се състои от две учебни години, а броят на дисциплините е 3 или 4. Оценяването е отново изцяло външно. Частната гимназия в София провежда изпитите си в две отделни сесии, едната от които е през май-юни, а другата през октомври-ноември.

Модулно обучение в софийската частна гимназия Darbi College

Английската учебна система, която частната гимназия в София

Софийското частно училищe Darbi College осигурява по-добра конкурентоспособност при кандидатстване в чуждестранни университети

Софийското частно училищe Darbi College осигурява по-добра конкурентоспособност при кандидатстване в чуждестранни университети

следва, дава възможност за академично израстване на добре ориентираните ученици, които умеят да правят избор. Присъствието на взети изпити по определени дисциплини е преимущество при кандидатстването за престижни актуални специалности.
В тази връзка, частната гимназия в София предлага индивидуално или групово обучение по един или повече предмети IGCSE или A level за външни ученици. По този начин софийското частно училище осигурява по-голяма конкурентоспособност при кандидатстване в чуждестранни университети.

Държавно българско училище или частна английска гимназия в София

Сравнението между една елитна българска гимназия и първата британска частна гимназия в София ще помогне на родителите да вземат информирано решение.

Кандидатстване в частната гимназия в София Darbi College
В софийската частна гимназия Darbi College можете да кандидатствате след 7. клас, но и на всеки следващ етап от гимназиалното обучение. Кандидатстването включва посещение на Отворените врати, които гимназията провежда в София три пъти през учебната година. След това, събеседване с комисията по приема на частната гимназия в София. Накрая, явяване на тестове по английски език и/или математика.
За подготовка за прием в елитно българско училище е необходимо да разполагате с определен бюджет за частни уроци по български език и математика, за да могат кандидатите адекватно да се подготвят за приемните изпити. Тъй като частното училище в София не подбира учениците си на конкурентен принцип, за прием в частния колеж не е необходима допълнителна подготовка. Входящите тестове целят да определят нивото на кандидатите, а не да отсеят тези с най-висок резултат.

Учебен процес в частната гимназия в София Darbi College

Учителите в частната гимназия в София имат условията да отделят необходимото внимание на всяко дете.

Учителите в частната гимназия в София имат условията да отделят необходимото внимание на всяко дете.


След като бъдат приети в българско училище, учениците попадат в класове от 25-30 деца. Както вече бе описано, в частната гимназия в София Darbi College максималният брой ученици в клас е 10 души. Това позволява на учителите в частната гимназия в София да отделят нужното внимание на всяко дете и постоянно да контролират процеса на учене и дисциплина.

Другата основна разлика между частната гимназия в София и стандартно българско училище се състои в организацията на учебния процес. Възпитаниците на българското училище се обучават според фиксирана програма и много често се редуват на смени. Програмата в софийската частна гимназия е гъвкава, което се обяснява с изборния характер на предметите.

Натовареността обаче въобще не е по-малка, заради високия учебен хорариум в частната гимназия в София. Друга важна особеност е, че обучението в частната гимназия в София се извършва изцяло на английски език. Въпреки че в някои елитни училища някои предмети се изучават на чужд език, работният език често си остава българският. Едно британско училище като частната гимназия в София не може да си позволи друг основен език, освен английския.

Академични дисциплини в частната гимназия в София Darbi College

В частното училище в София обучението е изцяло на английски език

В частното училище в София обучението е изцяло на английски език

Българската образователна система разпределя усилията на учениците в гимназиалния курс средно между 15 общообразователни и специализирани предмета. Техният годишен хорариум не надвишава 108 учебни часа. За сравнение, английският модел на образование, който следва частната гимназия в София, се съсредоточава върху много по-малък брой предмети, но с над два пъти по-висок хорариум.
Първата степен от английското средно образование IGCSE, която се изучава в софийската частна гимназия, се състои от минимум 5 предмета. Двете години A Level са последната английска степен за средно образование и съответно последни класове в софийската частна гимназия. На този етап от образованието в частната гимназия в София се изучават респективно 4 и 3 предмета.

В частната гимназия в София всеки предмет се изучава поне по 8 учебни часа седмично. По този начин учениците в частната софийска гимназия достигат академична дълбочина характерна за първи и втори курс в университета. Българското образование цели учениците да придобият знания по много предмети. Реалните резултати обаче често сочат повърхностно и нетрайно владеене на материала.
Английската система, по която се преподава в частната гимназия в София, разчита на качеството за сметка на количеството. Тя има съвсем различна идеология, която ще си позволим да илюстрираме. Във Великобритания, а вече и в частната софийска гимназия Darbi College, учат децата да се фокусират върху дърветата, за да могат в последствие да правят изводи за гората.

Учениците на частната гимназия в София Darbi College достигат дълбочина на знанията по избраните от тях предмети, която е характерна за първи курс в университет

Развитие на възпитаниците на частната гимназия в Cофия Darbi College

Не на последно място, в тази частна софийска гимназия е валиден принципът, че учениците трябва да се развиват не само в академичен, но и в личностен план.
В българското училище за това е отговорен класният ръководител, на когото се налага да разпредели грижите си между всичките 25-30 ученици. В частната гимназия в София всеки ученик има свой личен наставник. Той му помага, като провежда с него редовни срещи и изготвя индивидуален план за работа в частната гимназия в София.

Най-важната цел в развитието на всеки амбициозен гимназист е да стане успешен кандидат-студент. В този смисъл, английската диплома за средно образование, която се получава в частната гимназия в София, има безспорно повече тежест от българската.

Трите оценки от международно признатият стандарт A Level, които получават абитуриентите на частната гимназия в София, формират кандидат-студентски бал. С него кандидатите на частната гимназия в София автоматично се класират в избраните от тях университети. Българската диплома от своя страна не е достатъчна за специалности като медицина, инженерство и други бакалавърски програми с висок рейтинг.
Стандартът на английската образователна система е международно признат от родители и ученици по цял свят – повече от 9000 училища в над 160 държави са избрали този модел на образование. От 2007 година насам, когато частната гимназия в София получава лиценза си, английските програми са достъпни и в България.

Стандартът на английската образователна система е международно признат. От 2007 г., със създаването на частната гимназия Darbi Collegе, той е вече достъпен и в София

Стандартът на английската образователна система е международно признат. От 2007 г., със създаването на частната гимназия Darbi Collegе, той е вече достъпен и в София

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

Darbi College Darbi College
ул. Раковски 58 1000 София, България +359 2 998 30 55 college@darbi.eu