Кандидатстване след 7., 8., 9., 10. клас

Академичният съвет на Darbi College препоръчва кандидатстване след 7. клас

Академичният съвет на Darbi College препоръчва кандидатстване след 7. клас

Кандидатстването след 7. клас е важен етап за всеки един ученик. Darbi College предлага възможността за подготовка по академичните програми на Cambridge International и получаването на английска диплома за средно образование. Приемът е възможен не само след 7. клас, но и след 8., 9. и 10. клас.

Програми при кандидатстване след 7, 8, 9, 10 клас
Етапи на кандидатстване:
Условия за прием при кандидатстване след 7., 8., 9., 10. клас:

Програми при кандидатстване след 7, 8, 9, 10 клас

В зависимост от възрастта, възможностите за записване след 7., 8., 9. или 10. клас са в следните програми:

  • Подготвителна година – кандидатстване след 7. клас
  • IGCSE – кандидатстване след 8. или 9. клас
  • A Level – кандидатстване след 10. клас
  • Modules – модулно обучение по един или няколко IGCSE или A Level предмета за външни кандидати

За по-бързо и лесно приспособяване към стандартите на английската образователна система, Академичният съвет на Darbi College препоръчва кандидатстване след 7. клас.

Етапи на кандидатстване:

  • Отворени врати
  • Срещи с кандидата и неговите родители
  • Диагностични тестове по английски език и/или математика
  • Събеседване с комисията по приема
Срокът за кандидатстване след 7., 8., 9., 10. клас е 15 юни

Срокът за кандидатстване след 7., 8., 9., 10. клас е 15 юни

Darbi College организира дни на отворените врати, които се състоят в събота и са по време на учебната година. Целта е кандидатите и техните семейства да се запознаят с преподавателите и да усетят атмосферата в колежа.

При кандидатстване след 7. клас, в Подготвителна година, курсът на обучение е пет години. Учениците полагат два диагностични изпита – по английски език и математика. След 8. или 9. клас, приемът е в степента IGCSE и се извършва отово с изпити по английски език и математика. След 10. клас, кандидадите полагат задължителен изпит по английски език, а по математика изпитът се държи само ако този предмет влиза в учебния план за съответната степен A level.

След полагане на входящите, диагностични изпити, кандидатите получават писмо за прием.

Условия за прием при кандидатстване след 7., 8., 9., 10. клас:

  • Успех „много добър“
  • Мотивация за учене
Навременното кандидатстване след 7., 8., 9., 10. клас дава възможност на учениците да запазят мястото си до запълване на местата в групите.

Навременното кандидатстване след 7., 8., 9., 10. клас дава възможност на учениците да запазят мястото си до запълване на местата в групите.

Политиката на Darbi College е да дава равен шанс на всички ученици при кандидатстване след 7., 8., 9., 10. клас. Мотивацията за учене е основен критерий за комисията по прием.

Процесът по кандидатстване след 7. клас в Подготвителна година продължава до 15 юни или до запълване на местата в групата. Приемът в тази междинна година дава възможност на учениците да се приспособят към изискванията на английската образователна система. Затова високото ниво на английски език на този етап от кандидастването е препоръчително, но не задължително изискване. Интензивното изучаване на английски език е заложено в програмата за това ниво.

Препоръчва се на всички кандидати да положат изпитите своевременно, за да могат да запазят своето място и да им бъде изготвен подходящ учебен план.

Darbi College Darbi College
ул. Раковски 58 1000 София, България +359 2 998 30 55 college@darbi.eu