UKCAT

UK Clinical Aptitude Test (UKCAT) е приемен изпит за медицинските и стоматологичните специалности. Изпитът проверява когнитивните способности на кандидатите.

Структура на изпита:
•    UKCAT е електронен изпит с продължителност 2 часа. Състои се от 5 части с общо 230 въпроса. Всяка от частите съдържа тестови въпроси, на които се отговаря за определено време.
•    Verbal reasoning – оценява способността на кандидатите за критична преценка на информация във вид на текст. Състои се от 44 въпроса и е с продължителност 22 минути.
•    Quantitative reasoning – оценява способността на кандидатите за критична преценка на информация във вид на числа. Състои се от 36 въпроса и е с продължителност 25 минути.
•    Abstract reasoning – оценява употребата на конвергентно и дивергентно мислене за извличането на взаимовръзки от предоставената информация. Състои се от 55 въпроса и е с продължителност 14 минути.
•    Decision analysis – оценява способността за вземане на разумни решения и правене на адекватни преценки въз основа на сложна информация. Състои се от 28 въпроса и е с продължителност 27 минути.
•    Situational judgement – оценява способността за разбиране на реални ситуации и за идентифициране на критични фактори и правилно поведение за справяне с тях. Състои се от 67 въпроса и е с продължителност 27 минути.

Примерни въпроси можете да видите тук.

Darbi College Darbi College
ул. Раковски 58 1000 София, България +359 2 998 30 55 college@darbi.eu