TSA

•   TSA (Thinking Skills Assessment) – приемен изпит за икономически специалности, природни науки, инженерство, политически науки, психология, социология, философия и др.

TSA OXFORD
Структура на изпита:
•    TSA Oxford е писмен изпит с продължителност 2 часа. Състои се от 2 части:
•    Част I: Thinking Skills Assessment – 50 тестови въпроса за 90 минути
•    Част II: Writing Task – есе по една от четири възможни теми за 30 минути

Примерни въпроси можете да видите тук.

TSA CAMBRIDGE
Структура на изпита:
•    TSA Cambridge е писмен изпит с продължителност 90 минути. Състои се от:
•    Thinking Skills Assessment: 50 тестови въпроса в рамките на 90 минути

Примерни въпроси можете да видите тук.

TSA LEIDEN
Структура на изпита:
•    TSA Лайден е писмен изпит с продължителност 2 часа. Състои се от 2 части:
•     Част I: Thinking Skills Assessment – 50 тестови въпроса за 90 минути
•    Част II: Writing Task – есе по една от четири възможни теми за 30 минути

Примерни въпроси можете да видите тук.

TSA UCL
Структура на изпита:
•    TSA UCL е писмен изпит с продължителност 90 минути. Състои се от:
•    Thinking Skills Assessment – 50 за 90 минути

Примерни въпроси можете да видите тук.

Darbi College Darbi College
ул. Раковски 58 1000 София, България +359 2 998 30 55 college@darbi.eu