STEP

•    STEP (Sixth Term Examination Paper) е приемен изпит за математическите, компютърните и сродните им специалности в университетите Кембридж, Уорик, Бристъл, Ийст Англия, Оксфорд, Бат и Импириъл Колидж Лондон.

Структура на изпита:
•    STEP е писмен изпит с продължителност 3 часа. Университетите изискват от кандидатите полагане на един или два от изпитите STEP.
•   STEP Mathematics 1 – изпитът се състои от 13 задачи: 8 по математика, 3 по механика и 2 по статистика и вероятности. Задачите са по материала, изучаван в A Level Mathematics. Кандидатите трябва да изберат и да решат 6 задачи за 3 часа.
•    STEP Mathematics 2 – изпитът се състои от 13 задачи: 8 по математика, 3 по механика и 2 по статистика и вероятности. Задачите са по материала, изучаван в A Level Mathematics. Кандидатите трябва да изберат и да решат 6 задачи за 3 часа.
•   STEP Mathematics 3 – изпитът се състои от 13 задачи: 8 по математика, 3 по механика и 2 по статистика и вероятности. Задачите са по материала, изучаван в A Level Further Mathematics. Кандидатите трябва да изберат и да решат 6 задачи за 3 часа.

Примерни въпроси можете да видите тук.

Darbi College Darbi College
ул. Раковски 58 1000 София, България +359 2 998 30 55 college@darbi.eu