News

Darbi College – гимназията в София за Вашето дете

Гимназия в София, която работи изцяло по английски модел
Английска гимназия в София с прием не само след 7. клас
Академична структура на Darbi College – английска гимназия в София
Гимназия в София с ясна мисия в образованието
Изпити и резултати в софийската гимназия Darbi College
Гимназията в София, която се гордее със своите ученици
Гимназията в София, която има доверие на своите учители
Подготовка за университет в софийската гимназия Darbi College
Софийската гимназия Darbi College Ви очаква!

Всеки родител си задава въпроса коя е най-подходящата гимназия за неговото дете. След 7 клас този въпрос е особено актуален, тъй като именно тогава ученикът започва да се ориентира в своето бъдещо кариерно развитие. Когато избират гимназия в София, родителите са водени от критериите какви са възможностите за реализация и какви са успехите, които училището вече е постигнало в тази област.
Darbi College е гимназия в самия център на град София, която успешно развива модела на английската образователна система. Днес съществува разнообразие от образователни

Darbi College – гимназия в центъра на София

Darbi College – гимназия в центъра на София

системи и елитни гимназии в София. Ние Ви предлагаме да изберете нас, защото разполагаме с необходимия опит и работим с ясната цел всеки ученик да се реализира, като на първо място бъде приет в подходяща за неговите умения университетска специалност.

Гимназия в София, която работи изцяло по английски модел

Ние сме първата гимназия в София, лицензирана от Cambridge International Examinations Board през 2007 години. Обучението е само на английски език и е напълно съобразено с индивидуалните способности на всяко дете. През тези десет години гимназията създаде традиция в София в подготовката на ученици за дипломите IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) и A Level.
IGCSE е сертификат за първо ниво на средно образование, която учениците получават след завършване на 10 клас. Особено горди сме, че сме гимназията в София, която наскоро изпрати и десетия випуск ученици завършили A Level. Това е втората, последна степен от британската система за средно образование. Можете да завършите тази степен, приета като „златен стандарт“ за прием във водещите университети по света, и в една гимназия в София.

Английска гимназия в София с прием не само след 7. клас

В софийската гимназия Darbi College се изготвя индивидуален учебен план на всеки ученик

В софийската гимназия Darbi College се изготвя индивидуален учебен план на всеки ученик

Darbi College е тази гимназия в София, която ще изготви учебен план изцяло съобразен с бъдещата професионална ориентация на Вашето дете. Всяка година Darbi College предоставя възможност за кандидатстване на всички млади хора. Това е гимназията в София, където можете да кандидатствате не само след 7. клас, но и след 8., 9. и 10. клас. Етапите включват:
– посещение на Отворените врати, които гимназията провежда в София три пъти през учебната година;
– среща с кандидата и неговите родители;
– събеседване с комисията по приема;
– явяване на диагностични тестове по английски език и/или математика.

Академична структура на Darbi College – английска гимназия в София

Стандартната последователност на обучение в тази софийска гимназия включва 5 години.
През първата, подготвителна година, целта е да се създадат учебни навици и така да се помогне на учениците гладко да преминат към английската образователна система.
Следващият етап на подготовка в гимназията в София е степента IGCSE, която е първата степен на английското средно образование, продължава 2 години и се състои от минимум 5 предмета.
В следващите 2 години А Level, гимназията в София дава възможност да се изучават последователно 4 и 3 предмета. Darbi College се стреми да бъде от полза и на ученици от други гимназии в София и в страната. Възможно е записването за модулно обучение по един или няколко IGCSE или A Level предмета за външни кандидати.

Гимназия в София с ясна мисия в образованието

В търсенето на подходящата гимназия в София за своето дете, един родител се вълнува не на последно място и от средата, в която младият характер ще попадне и ще се утвърждава. В

Учениците на гимназията в София са ангажирани в процеса на обучение

Учениците на гимназията в София са ангажирани в процеса на обучение

Darbi College работим ръководени от принципа „За да научиш едно дете, трябва да го обичаш“. Ние сме гимназия в София, която счита за своя мисия, че трябва да осигури по-добри шансове за реализация в живота на всички ученици, които са й поверени.
Тази философия определя устройството на образователната институция. В тази гимназия в София се проявява внимание към личните потребности на всеки ученик. Тази гимназия в София държи учениците да бъдат ангажирани в процеса на обучение. Тази гимназия в София се стреми да научи учениците си да приемат социалното и културно многообразие.
Процесът на преподаване е организиран в малки групи, до 10 души в клас. По този начин, в тази гимназия в София се създава златната среда да се усвои обширен материал, но и да се общува с учениците. Те са насърчавани да развиват, както индивидуалните си качества и мотивация, така и уменията си за работа в екип.

Изпити и резултати в софийската гимназия Darbi College

В края на всяка учебна година в гимназията в София учениците полагат изпитите на Cambridge International Examinations Board по програмите IGCSE и A Level. Оценяването е външно. Изпитните въпроси се получават в софийската гимназия от Великобритания, където се извършва оценяването.
Ученици от цял свят се оценяват по същата универсална система, по която са оценявани и учениците на гимназията в София. Най-високият резултат и в двете нива – A Level и IGCSE е A*, а най-ниският – U. Единната система на Cambridge International Examinations Board позволява обективно оценяване на работата както на учениците, така и на учителите в тази софийска гимназия.

Гимназията в София, която се гордее със своите ученици

Учениците на гимназията в София имат чувство за принадлежност

Учениците на гимназията в София имат чувство за принадлежност

Darbi College е гимназия в София, която е на 100% външно оценяване. Нашето самочувствие е подплатено с обективни факти. Ние сме гимназия в София, но принадлежим към общност от 9000 училища в повече от 160 страни. Darbi College неизменно получава оценка „отличен“ от представителите на изпитния борд CIE. Гордеем се с всяка отлична оценка A на нашите ученици, защото така една гимназия в София доказва българската конкурентоспособност в световен мащаб.
Учениците на тази гимназия в София са различни, но това, което ги обединява е техният ентусиазъм. Нашите ученици имат усещането за принадлежност. Нашата гимназия в София цени приноса на всеки ученик и познава интересите на всяко дете.

Гимназията в София, която има доверие на своите учители

Учителите на софийската гимназия Darbi College са високо мотивирани млади хора, завършили най-престижните български и чуждестранни университети. Голяма част от тях са преминали квалификационни курсове към Cambridge International Examinations Board. Част от преподавателите на софийската гимназия са одобрени и практикуващи проверители и оценители на изпитите, които бордът провежда.
Учителите на тази гимназия в София прилагат интерактивни методи в процеса на своята работа. Големината на групите им позволява да приложат индивидуален подход и така процесът на усвояване да стане по-лек и по-интересен за всеки един ученик.

Гимназия в София, където всеки ученик работи с личен наставник

Всеки ученик има свой личен наставник в тази гимназия в София. С него той може да обсъжда академичното си представяне. Личните наставници в софийската гимназия изпълняват

Всеки ученик в софийската гимназия работи със свой личен наставник

Всеки ученик в софийската гимназия работи със свой личен наставник

ролята на посредник между семейството на ученика и колежа. Те са винаги на разположение с актуална информация за постиженията на поверените им ученици.
Освен ежедневните съвети и подкрепа, личните наставници в софийската гимназия помагат при избора на най-подходящите курсове в училище. Те разговорят със своите ученици и за техния избор на университетска специалност. Всяка година личният наставник в тази гимназия в София изготвя индивидуален план за развитие въз основа на тест за професионална ориентация и личностите характеристики на поверения му ученик.

Подготовка за университет в софийската гимназия Darbi College

Записвайки детето си в Darbi College вие не трябва да се притеснявате, че то ще трябва да се явява на допълнителни курсове, за да кандидатства в университет. Софийската гимназия е изцяло ориентирана да подготви ученика по определен брой предмети, които ще влязат в неговата диплома и с които ще кандидатства в университет. Darbi College е гимназия в София, която работи по английски модел, но дипломите й се признават в България след приравняване в МОН.
Освен академичната програма, която предлага софийската гимназия, възможно е да бъдат ползвани и услугите на Консултантска къща „Дарби“. Това е другата институция освен гимназията в София, която работи с младите хора за тяхната най-правилна професионална ориентация. Тя изготвя личностен профил и план за развитие на всеки ученик.
Учениците на софийската гимназия са с предимство при проучването и подбора на най-подходящите висши учебни заведения. Консултантската къща улеснява кореспонденцията с университетите и дава насоки при създаването на мотивационни писма. Учениците на гимназията в София имат уговорени лични срещи с консултантите, организират се срещи и с

Учениците на софийската гимназия Darbi College се срещат с консултанти за висше образование

Учениците на софийската гимназия Darbi College се срещат с консултанти за висше образование

представители на водещи висши учебни заведения.

Софийската гимназия Darbi College Ви очаква!

Това кратко описание на учебната програма в нашата гимназия в София извежда на преден план съществената разлика между английската система за средно образование и българската. По-малкият брой предмети, но с по-висок хорариум, постига сериозно академично задълбочаване по съответната дисциплина. Не случайно възпитаниците на гимназията в София са студенти в едни от най-реномираните университети.
Учениците на гимназията в София са уверени в своите знания, когато бъдат приети в университет и с времето се убеждават все повече в трайността на наученото. Очакваме Ви през следващата академична година и ние ще оправдаем Вашето доверие.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

Darbi College Darbi College
ул. Раковски 58 1000 София, България +359 2 998 30 55 college@darbi.eu