LNAT

•    National Admissions Test for Law (LNAT) се изисква за прием в правните специалности на десетте най-добри британски университета. Целта на изпита е да провери способности, а не академични познания, тъй като качествата, необходими за успешното полагане на този изпит, са и качествата, необходими за успешното университетско образование по право.
Структура на изпита:
•    LNAT е електронен изпит с продължителност 2 ч. 15 мин. Изпитът се състои от две части: тестови въпроси върху пасажи от текст и есе.
•    Част І: 42 тестови въпроса за 95 минути
•    Част ІІ: есе по една от три зададени теми за 40 минути; максимум 750 думи

Примерни въпроси можете да видите тук.

Darbi College Darbi College
ул. Раковски 58 1000 София, България +359 2 998 30 55 college@darbi.eu