ELAT

•    ELAT (English Literature Admissions Test) е приемен изпит за кандидатите за специалностите английска, класическа и нови филологии в университета Оксфорд.

Структура на изпита:
•    ELAT е писмен изпит с продължителност 90 минути и цели да даде възможност на кандидатите да покажат способностите си за анализиране на текст. Състои се от една задача:
•    Есе, в което да се сравнят и анализират два или три пасажа с акцент върху езика, тропите, алюзиите, синтаксиса, формата и структурата.
•    Пасажите се избират от дадени шест поетични творби или откъси от драматургични и/или прозаични творби. Между откъсите съществува връзка, която е обяснена във въведението.

Примерни въпроси можете да видите тук.

Darbi College Darbi College
ул. Раковски 58 1000 София, България +359 2 998 30 55 college@darbi.eu