Request a prospectus

Свържете се с нас на телефон: +359/878 670 481, за да си уговорите среща с ръководството на училището.

Please contact us at +359/878 670 481 if you’d like to arrange a meeting with the school management.

Darbi College Darbi College
ул. Раковски 58 1000 София, България +359 2 998 30 55 college@darbi.eu