News

Избирам Darbi College за моето дете

Избирам Darbi College за моето дете

Hай-прекият път към водещите университети в света

С какво Darbi College се отличава от другите средни училища?

За да научиш едно дете, трябва да го обичаш. Този принцип отличава добрите учители.

През изминалите десет години ние създадохме дом, където нашите ученици неизменно се завръщат. Предложихме им нов за България висококачествен образователен продукт – програмите IGCSE и A Level, приети за “златен стандарт“ при постъпване в реномиран университет.

От кого е лицензиран Darbi College?

Darbi College е първото средно училище в България, лицензирано от Cambridge International Examinations Board през 2007 г.

Къде се намира Darbi College?

Училището се намира в центъра на София и е лесно достъпно с градски  транспорт (метро, трамвай, тролей и автобус).

Как е организирана училищната програма?

Обучението е целодневно и включва академична подготовка, извънкласна дейност и подготовка за постъпване в университет.

Какви са предимствата на обучението в Darbi College?

Училището работи за ранното осъзнаване и развиване на личностните интереси на учениците. Предлага съвременна академична програма, която усъвършенства критичното мислене и аналитичните способности на всяко дете.

Какъв е подходът в обучението?

Всеки ученик работи с личен наставник, който го насърчава да постига успехи и му помага в трудните моменти. Обучението в малки групи позволява на преподавателя да обърне индивидуално внимание на всеки ученик.

Как се извършва оценяването?

Darbi College е единственото средно училище в България, което работи със 100% международно външно оценяване. Дипломите се издават от Cambridge International Examinations Board.

Къде са признати дипломите A level?

Дипломите са международно признати. С тях може да се кандидатства и в българските висши учебни заведения след приравняване от МОН.

За повече информация и условия за прием на вашето дете в британско училище за средно образование Darbi College  се обадете на телефон: 02 998 30 55 или пишете на  e-mail: college@darbi.eu

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

Darbi College Darbi College
ул. Раковски 58 1000 София, България +359 2 998 30 55 college@darbi.eu