News

Урок в музея на писателя Димитър Димов

Урок в музея на писателя Димитър Димов

“Анатомът” на обществото” – така определя твореца проф. Валери Стефанов.

Освен  ярък  представител на модерната българска проза, Димитър Димов е учен, професор по анатомия , хистология  и ембриология. Научните му интереси  са свързани и с областта на химията, физиката, висшата математика…

В дома на писателя  впечатляват пълните шкафове с уреди по физика и радиотехника. Лабораториите му по химия и фотография “властват” в кухнята на  изключително скромния му дом.

В къщата-музей на Димитър Димов  видяхме съхранени ръкописите на писателя и изданията на творбите му, преведени на над 30 езика.

Своята мисия в развитието на модерната българска проза Димов разбира като част от общите тенденции на европейската литература. Десетилетия  след усилията на Пенчо Славейков да европеизира  българския духовен живот,  Димитър Димов продължава  пътя за модернизация  на българската литература.

В нашата литература Димов налага  модела на реализма  от 19. и началото на 20. век – на Балзак, Стендал и Флобер,  на Томас Ман, Джон Голсуърти, Роже Мартен.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

Darbi College Darbi College
ул. Раковски 58 1000 София, България +359 2 998 30 55 college@darbi.eu