News

Тест за академично ориентиране след 7. клас

Тест за академично ориентиране след 7. клас

Тестът за академично ориентиране е предназначен за ученици между 13 и 15 години

Целта на този тест е да представи най-благоприятните училища за продължаване на образованието на ученика.

Също така, тестът дава информация относно:
• Академичните интереси на ученика;
• Стиловете на учене;
• Социални и професионални умения;
• Емоционална интелигентност.

Тестът е съставен от 160 въпроса, разпределени в 35 скали.

В стандартизацията му взеха участие над 13,000 ученика от цяла България.

Ако желаете детето Ви да направи Теста за академично ориентиране онлайн, регистрирайте се тук:

http://darbicollege.psy-fi.net/

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

Darbi College Darbi College
ул. Раковски 58 1000 София, България +359 2 998 30 55 college@darbi.eu