News

Резултати от лятна сесия 2017 г. на Darbi College

Резултати от лятна сесия 2017 г. на Darbi College

Академичният съвет на британско средно училище Darbi College с гордост обявява най-добрите резултати от изпитната сесия май-юни 2017 г.!

Гордеем се с постиженията на:

Александър Папазки, A level: А по история, А по английска литература, А по психология

Мария Арсова: А по Икономика, А по Френски език

Александър Апостолов: А по Математика

Таквор Баронян, АS: А по биология, А по химия, А* по математика A level, А по Физика

Дебора Медведева, IGCSE: A по математика, II част, А* по икономика, А* по френски език, А по английска литература

Мила Русева, IGCSE: А по бизнес науки, А по английски език, А по управление на туризма

Боно Байчев, IGCSE: А по бизнес науки, А по английски език

Константин Грозданов: А по математика

 

Академичният съвет на Darbi College поздравява учениците и техните преподаватели за отличната работа!

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

Darbi College Darbi College
ул. Раковски 58 1000 София, България +359 2 998 30 55 college@darbi.eu