News

Срокът за кандидатстване след 7., 8., 9., 10. клас е 15 юни

Подготвителен клас в Darbi College

Приемът в Подготвителен клас в Darbi College е възможен след завършен 6. или 7. клас. Учениците използват тази година като преходна към учебното съдържание и образователните изисквания на Cambridge International в програмата IGCSE. Като международно училище в центъра на София, ние в Darbi College разбираме нуждите на учениците, които се обучават в мултикултурна учебна среда. Още при приема в Подготвителен клас, ние се придържаме към обучение изцяло на английски език по всички предмети, което отговаря на стандартите на Cambridge International, за да можем своевременно да подготвим учениците за плавното им преминаване към програмите IGCSE и A Level.

Ето и част от уменията и предимствата, които учениците ни придобиват, завършвайки Подготвителен клас:

  • Аналитични умения;
  • Правилно разбиране и прилагане на специфична терминология по всеки предмет;
  • Работа с литература и писмени задачи на висок академичен стил;
  • Изграждане на дълготрайни и ефективни умения за учене и организация на времето;
  • Възпитаниците ни се превръщат в дисциплинирани, независими и вечно жадни за знания ученици;
  • Изграждане на основни математически способности и дигитални умения;
  • Развиване на важни социални умения и комуникативност в мултикултурна среда.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

Darbi College Darbi College
ул. Раковски 58 1000 София, България +359 2 998 30 55 college@darbi.eu