News

Повече за Darbi College (Трета част)

Повече за Darbi College (Трета част)

Ние предлагаме на учениците разнообразни извънкласни занимания, които им помагат да развият своите творчески заложби и да опознаят по-добре себе си.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

Darbi College Darbi College
ул. Раковски 58 1000 София, България +359 2 998 30 55 college@darbi.eu