News

Обучение за киберсигурност

Обучение за киберсигурност

Ученици от Darbi College продължават мисията си да предотвратят кибернасилието сред свои връстници. Тази седмица те гостуваха на ученици в 6. и 7. клас от ЧОУ „ЕСПА“ и проведоха обучение и дискусия на тема киберсигурност. От дискусията стана ясно, че макар и децата да са силно уязвима група в дигиталното пространство, те имат ясна представа как да се предпазват от опасностите в него и как да реагират, ако те или техни близки станат жертви на кибернасилие.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

Darbi College Darbi College
ул. Раковски 58 1000 София, България +359 2 998 30 55 college@darbi.eu