News

Какво означава „елитно училище“?

Какво означава „елитно училище“?

Като типичен пример за елитно английско училище Darbi College се подчинява на доказаните традиции на английската образователна система, но и на новите тенденции и образователните нужди на учениците.

Ето и някои от отличителните характеристики на едно елитно училище спрямо английския образователен модел:

  • 100 % външно оценяване – оценките в английската диплома за средно образование се поставят от независим външен експерт и са атестат както за знанията и уменията на учениците, така и за професионализма на преподавателите. Така те се превръщат в обективна оценка, зад която стоят реални и доказуеми резултати.
  • Международно призната диплома за средно образование от най-елитния изпитен борд – Cambridge International Examinations (CIE). CIE работи с над 10 000 училища в 160 държави.
  • Индивидуален учебен план – всеки ученик получава индивидуално внимание и кариерна консултация спрямо интересите си. Целият път в общо петгодишния курс на обучение в Darbi College е ориентиран така че да доведе до оптимално личностно и академично развитие и съотв. до прием в желаната университетска специалност.
  • Гъвкав учебен план – сред най-големите предимства на дипломите IGCSE и A Level е възможността учениците сами да подберат предметите, които биха изучавали с най-голяма отдаденост и съов. биха имали най-сериозен шанс за оптимална оценка. Фокусът им може изцяло да се прехвърли върху дисциплините, които представляват интерес за тях.
  • Отлична подготовка за конкурентни специалности в топ университети – през десетгодишната си история Darbi College има доказана успеваемост в подготовката на кандидати за високорейтингови специалности като право, медицина, архитектура и др. Учениците ни са приети в университети от ранга на King’s College London (UK); Queen Mary – University of London (UK); Loughborough University (UK); University of Geneva (Switzerland); Paris 1 Panthéon, la Sorbonne (France); Bocconi University (Italy) и др.
  • Широк спектър от извънкласни дейности – през целия период на обучението си учениците са силно ангажирани в редица социални дейности и извънкласни занимания, за да може не само да се похвалят с високи академични постижения, но и да формулират активна гражданска позиция.

 

На 18.03.2017 г.  всеки родител и ученик, който желае да се запознае с програмите и условията на Darbi College, е добре дошъл на ден на отворените врати от 12:00 до 17:00 ч.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

Darbi College Darbi College
ул. Раковски 58 1000 София, България +359 2 998 30 55 college@darbi.eu