News

ИЗВЪНКЛАСНИ ЗАНИМАНИЯ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019-2020 г.

ИЗВЪНКЛАСНИ ЗАНИМАНИЯ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019-2020 г.

Darbi College се подготвя за учебната 2019-2020 г.!

 

През тази учебна година учениците ще могат да избират между различни извънкласни занимания.

Представяме две от новите програми, които ще бъдат развивани в групи в продължение на цялата учебна година.

 

Социално-психологически тренинг

  • Тренингът ще включва различни терапевтични, игрови и арт техники.
  • Тренингът ще има за цел да изгради умения за общуване и емпатия у учениците, ще им помогне да опознаят себе си по-добре, както и да се опознаят един друг. В рамките на целия процес учениците ще получават необходимата емоционална и психологическа подкрепа.

 

Театрално ателие

  • Учениците ще работят в група с цел усвояване на основни техники от театралното изкуство.
  • Целта на ателието е да развие комуникационните умения на учениците, както и способността им да предават послания използвайки инструментите на собственото си тяло – жестове, глас, излъчване и т.н.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

Darbi College Darbi College
ул. Раковски 58 1000 София, България +359 2 998 30 55 college@darbi.eu