News

Възпитаниците на Darbi College споделят опит

Възпитаниците на Darbi College споделят опит

Създаването на приемственост между бивши и настоящи ученици на Darbi College е основна част от духа на училището. С радост отново посрещнахме в класната стая Кристина Гоцева от Випуск 2020, която в момента е в последна година от бакалавърската си програма „Право и политика“ в University of Kent, Великобритания. Кристина с готовност отговори на нетърпеливите въпроси на нашите ученици и бъдещи кандидат-студенти отн. обучението в чужбина, предимствата на A Level дипломата, студентския живот във Великобритания, процедурите по кандидатстване и др. Учениците ни високо оцениха опита от първа ръка, който Кристина сподели с тях в качеството си на член на комитета на организацията на българските студенти в университета в Кент!

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

Darbi College Darbi College
ул. Раковски 58 1000 София, България +359 2 998 30 55 college@darbi.eu