ЯСЕН КИРАНОВ Химия

Бакалавърска степен по изчислителна химия, СУ „Св. Климент Охридски“.

Специализация по молекулно моделиране (QSAR)

ЯСЕН КИРАНОВ Химия
Staff Information
Stay in Touch
Darbi College Darbi College
ул. Раковски 58 1000 София, България +359 2 998 30 55 college@darbi.eu