ЦВЕТАНКА СЛАВЧЕВА Административен асистент

Магистър по Бизнес администрация, Университет за национално и световно стопанство

Магистър по Библиотечно информационни науки и културна политика. Модул: Информационно осигуряване: Наука, образование, бизнес, СУ „Св. Климент Охридски“

Професионален опит в сферата на висшето образование

ЦВЕТАНКА СЛАВЧЕВА Административен асистент
Staff Information
Stay in Touch
Darbi College Darbi College
ул. Раковски 58 1000 София, България +359 2 998 30 55 college@darbi.eu