РАЙНА РОСЕНОВА Английска литература

Работи върху докторат по английска литература: романтизъм към СУ „Св. Климент Охридски”.

Магистърска степен по комуникация, език, медии, СУ „Св. Климент Охридски”

Бакалавърска степен по английска филология, СУ „Св. Климент Охридски”

Преводач на The Three Brothers and the Golden Apple и The Fox and the Hedgehog, Beloved Bulgarian Folk Tales (Varna International Publications, 2016); По пътя, “Събрани съчинения“, том  1. (Джак Керуак), изд. Парадокс, 2016.

Награда „Елена Мутева“ за млад преводач, 2016.

Награда:

  • „Най-добър дебют на учител“ – 2018 г.
РАЙНА РОСЕНОВА Английска литература
Staff Information
Stay in Touch
Darbi College Darbi College
ул. Раковски 58 1000 София, България +359 2 998 30 55 college@darbi.eu