РАЙНА РОСЕНОВА Английска литература

Доктор по английска литература: романтизъм, СУ „Св. Климент Охридски”.

Изследователски интереси в областта на дългия ХVIII век, женско писане, готическа литература, чувствителност и сублим.

Магистърска степен по комуникация, език, медии, СУ „Св. Климент Охридски”

Бакалавърска степен по английска филология, СУ „Св. Климент Охридски”

Преводач на The Three Brothers and the Golden Apple и The Fox and the Hedgehog, Beloved Bulgarian Folk Tales (Varna International Publications, 2016); По пътя, “Събрани съчинения“, том  1. (Джак Керуак), изд. Парадокс, 2016.

Награда „Елена Мутева“ за млад преводач, 2016.

Награда:

  • „Най-добър дебют на учител“ – 2018 г.
РАЙНА РОСЕНОВА Английска литература
Staff Information
Stay in Touch
Darbi College Darbi College
ул. Раковски 58 1000 София, България +359 2 998 30 55 college@darbi.eu