СИЛВИЯ ХРИСТОВА Химия

Докторат по Органична химия

Специализант в „University of Fribourg“, Швейцария

Професионална квалификация “Учител по химия и опазване на околната среда“ от „Факултет по Химия и Фармация“ на СУ „Св. Климент Охридски“

Научно-изследователски опит в областта на молекулната електроника, спектралните методи за анализ и изчислителната химия; автор на научни публикации; организатор и участник в множество международни научни форуми. Член на „Съюз на химиците в България“.

СИЛВИЯ ХРИСТОВА Химия
Staff Information
Stay in Touch
Darbi College Darbi College
ул. Раковски 58 1000 София, България +359 2 998 30 55 college@darbi.eu