ОКСАНА ПАВЛОВА Руски език

Бакалавър по Психология, Руски Нов Университет (основни методи на образованието и съвремени подходи в организацията на обучението).

Преподавател по руски език в Руски Образователен Институт по текстилна и лека промишленост.

ОКСАНА ПАВЛОВА Руски език
Staff Information
Stay in Touch
Darbi College Darbi College
ул. Раковски 58 1000 София, България +359 2 998 30 55 college@darbi.eu