НАДЯ БУРДЖИЕВА Български език и литература

Магистърска степен по българска филология  от СУ „Св. Климент Охридски”.

Специализация по методика на обучението по литература.

Професионална квалификация – първа квалификационна степен. Автор на учебни  помагала.

Дългогодишен преподавател по български език и  литература в гр.София и БСОУ в гр.Прага.
Учител-методист, главен експерт по български език в МОН.

Носител на наградите:

  • „Социален принос и отдаденост“ – 2018 г.
  • „Социален принос“ – 2019 г.
  • „Отлични постижения и отдаденост“ – 2021 г.
НАДЯ БУРДЖИЕВА Български език и литература
Staff Information
Stay in Touch
Darbi College Darbi College
ул. Раковски 58 1000 София, България +359 2 998 30 55 college@darbi.eu