МИНА НЕДЕЛЧЕВА Психология

Магистърска степен по Клинична и консултативна психология и бакалавърска степен по Психология от СУ „Св. Климент Охридски”.

Психологическо консултиране в парадигмата на Когнитивно-поведенческата психотерапия.

Научни разработки от областите на психологическото измерване и репродуктивната психология. Публикации в специализирани научни списания и сборници.

Награда за „Млад учен в Клиничната психология”, присъдена от организационния комитет на Втория Национален Конгрес по Клинична Психология, 2016.

МИНА НЕДЕЛЧЕВА Психология
Staff Information
Stay in Touch
Darbi College Darbi College
ул. Раковски 58 1000 София, България +359 2 998 30 55 college@darbi.eu