МАРИАНА ИВАНОВА Химия

Бакалавърска степен по „Екология и опазване на околната среда“ от Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“
Магистърска степен по „Индустриален мениджмънт“ от Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“
Професионален опит в Базова екологична обсерватория „Мусала“ – БАН, София (България) – Мониторинга на околната среда
Участие в Национална студентска конференция по фармацевтични и химични науки, Факултет по химия и фармация, СУ „Св. Климент Охридски”, София, 2018
Участие в научноизследователски проект с тема „Функционални композитни наноматериали получени от природни източници за опазване на околната среда“

Носител на наградата:

  • „Най-добър дебют на учител“ – 2021 г.
МАРИАНА ИВАНОВА Химия
Staff Information
Stay in Touch
Darbi College Darbi College
ул. Раковски 58 1000 София, България +359 2 998 30 55 college@darbi.eu