МАРИАНА ИВАНОВА Химия

Бакалавърска степен по „Екология и опазване на околната среда“ от Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“
Магистърска степен по „Индустриален мениджмънт“ от Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“
Професионален опит в Базова екологична обсерватория „Мусала“ – БАН, София (България) – Мониторинга на околната среда
Участие в Национална студентска конференция по фармацевтични и химични науки, Факултет по химия и фармация, СУ „Св. Климент Охридски”, София, 2018
Участие в научноизследователски проект с тема „Функционални композитни наноматериали получени от природни източници за опазване на околната среда“

МАРИАНА ИВАНОВА Химия
Staff Information
Stay in Touch
Darbi College Darbi College
ул. Раковски 58 1000 София, България +359 2 998 30 55 college@darbi.eu