МАРИАНА ИВАНОВА Химия

Магистратура по Индустриален мениджмънт, Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“

Бакалавър по Екология и опазване на околната среда, Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“

Стаж към Базова екологична обсерватория „Мусала“, БАН

Носител на наградата:

  • „Най-добър дебют на учител“ – 2021 г.
МАРИАНА ИВАНОВА Химия
Staff Information
Stay in Touch
Darbi College Darbi College
ул. Раковски 58 1000 София, България +359 2 998 30 55 college@darbi.eu