Лия Бориславова, Випуск 2016

Випуск и изучавани предмети: 2016, A Level предмети: бизнес, икономика, психология

Прием: Икономика и управление с преподаване на английски език, УНСС, София

Най-ярък спомен от „Дарби Колидж“: В Darbi College срещнах най-прекрасните и добри приятели, за които някога съм си мечтала.

Приносът на „Дарби Колидж“ за успехите ти в университета: Никога нямаше да разбера половината от преподавания в университета материал, ако нямах отличната подготовка, която Darbi College ми даде.

Лия Бориславова, Випуск 2016
Staff Information
Stay in Touch
Darbi College Darbi College
ул. Раковски 58 1000 София, България +359 2 998 30 55 college@darbi.eu