КАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА История

Магистър по история, СУ „Св. Климент Охридски“, Катедра по история на Византия и балканските народи.

Учител с дългогодишен опит.

Носител на наградите:

Награда за професионализъм в учебния процес – 2023

„Най-добър личен наставник“ – 2017

„Най-добър личен наставник“ – 2016

„Най-добър личен наставник“ – 2015

КАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА История
Staff Information
Stay in Touch
Darbi College Darbi College
ул. Раковски 58 1000 София, България +359 2 998 30 55 college@darbi.eu