ДЕСИСЛАВА ПЕТРОВА География

Магистър по философия с втора специалност културология от СУ „Св. Климент Охридски”

Квалификация по „География и геология“

Работи по докторат върху Философия с преподаване на английски език от СУ „Св. Климент Охридски”

Работи по докторат върху История на изкуството,  Национална Художествена Академия

Носител на наградата:

  • „Най-добър личен наставник“ – 2021 г.
  • Curriculum development – 2022
  • Special Recognition for building a sustainable community -2023
  • Curriculum Development and Dedication Award – 2024
ДЕСИСЛАВА ПЕТРОВА География
Staff Information
Stay in Touch
Darbi College Darbi College
ул. Раковски 58 1000 София, България +359 2 998 30 55 college@darbi.eu