ДЕСИСЛАВА ПЕТРОВА География

Магистър по философия с втора специалност културология от СУ „Св. Климент Охридски”

Квалификация по „География и геология“

Работи по докторат върху Философия с преподаване на английски език от СУ „Св. Климент Охридски”

Работи по докторат върху История на изкуството,  Национална Художествена Академия

ДЕСИСЛАВА ПЕТРОВА География
Staff Information
Stay in Touch
Darbi College Darbi College
ул. Раковски 58 1000 София, България +359 2 998 30 55 college@darbi.eu