ГОСПОДИНКА ГИЧЕВА Химия

Докторска степен в областта на нанотехнологиите – включване на квантови точки в полимери.

Бакалавърска и магистърска степен по „Химия“, СУ „Св. Климент Охридски”.

Изследователската дейност в същата област чрез съвместни проекти с експерти от България, Италия и Япония.

Дългогодишен преподавателски опит като лектор в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“.

ГОСПОДИНКА ГИЧЕВА Химия
Staff Information
Stay in Touch
Darbi College Darbi College
ул. Раковски 58 1000 София, България +359 2 998 30 55 college@darbi.eu