ГАБРИЕЛА ГЕОРГИЕВА Психология

Бакалавърска степен по психология, Нов български университет

Професионална квалификация за работа с деца със специални образователни потребности

ГАБРИЕЛА ГЕОРГИЕВА Психология
Staff Information
Stay in Touch
Darbi College Darbi College
ул. Раковски 58 1000 София, България +359 2 998 30 55 college@darbi.eu