ВАЛЕНТИН ДЕЛИЙСКИ Физика

Бакалавър по Теоретична и математическа физика, СУ „Св. Климент Охридски“.

Участие в студентски проекти – Space Challenges 2015 и Изобретателски маратон, Физически факултет; модернизиране и обновяване на студентски експерименти към същия факултет.

ВАЛЕНТИН ДЕЛИЙСКИ  Физика
Staff Information
Stay in Touch
Darbi College Darbi College
ул. Раковски 58 1000 София, България +359 2 998 30 55 college@darbi.eu