БЕЛА ЛИЛОВА Физика

Бакалавър по Инженерна физика, СУ „Св. Климент Охридски“

Участие в студентски състезания и проекти за автоматизиране на учебни експерименти; участие в научни конференции; провеждане на демонстрации  по физика на Ден на отворените врати във Физически факултет; организация на Изобретателски маратон 2019 във Физически факултет.

Носител на наградата:

  • „Професионална отдаденост“ – 2021 г.
БЕЛА ЛИЛОВА Физика
Staff Information
Stay in Touch
Darbi College Darbi College
ул. Раковски 58 1000 София, България +359 2 998 30 55 college@darbi.eu