АНЕТА СТОИЛОВА Френски език

Доктор на филологическите науки от университета във Фрибург, Швейцария

Диплома за преподавател по френски език от университета във Фрибург, Швейцария

Магистър по френска филология от СУ „Св. Климент Охридски“

АНЕТА СТОИЛОВА Френски език
Staff Information
Stay in Touch
Darbi College Darbi College
ул. Раковски 58 1000 София, България +359 2 998 30 55 college@darbi.eu