Прием след 8 клас в степента IGCSE в София

Cambridge IGCSE

Cambridge IGCSE е най-известната международна програма за обучение на ученици на възраст от 14 до 16 години. Разпространена е в повече от 140 държави и над 4500 училища по света работят по нея.

Cambridge IGCSE помага на учениците да развият знания, разбиране и умения по изучаваните предмети, а също така и предизвиква техния интерес за самостоятелни проучвания. Програмата е създадена за ученици от цял свят, включително и за такива, чиито първи език не е английски език.

Darbi College предлага възможността да се създаде гъвкав учебен план с предмети по програмата на Cambridge IGCSE. Така ученикът може да акцентира върху своите най-силни предмети и да развива интересите си.

Финалното оценяване протича в края на учебната година и включва писмени, устни и практически компоненти, позволявайки на учениците да покажат различни умения. В програмата на Cambridge IGCSE, оценките са по скалата от A*–G, като A* e най-високата.

Програмата IGCSE е отлична основа за следващия етап на обучение и представлява естествен преход към Cambridge International AS & A Level. Критериите за прием на много университети включват резултати от комбинация предмети, изучавани в програмите Сambridge IGCSE и Cambridge International A Level.

Darbi College предлага обучение по следните учебни дисциплини в степента Cambridge IGCSE:

 

Приемът след 8. клас в Darbi College се осъществява в първата самостойна степен на английското средно образование – програмата IGCSE (International General Certificate of Secondary Education). Това е диплома за първо ниво на средно образование, която учениците получават след завършване на 10. клас. При прием след 8. клас в Darbi College курсът на обучение е четиригодишен.

Приемът след 8. клас води до отлична подготовка за степента A Level.

Приемът след 8. клас води до отлична подготовка за степента A Level.


Предимства на приема след 8. клас
Процедура по прием след 8. клас
Особености при прием след 8. клас
Прием след 8. клас в първа година IGCSE
Втора година IGCSE (след обучение в първа година IGCSE при прием след 8. клас)
Прием в IGCSE след 9. вместо след 8. клас
Възможности за явяване на изпити с външно оценяване при прием след 8. клас
Повече за степента IGCSE при прием след 8. или 9. клас
Учебни дисциплини

Предимства на приема след 8 клас

IGCSE е международен паспорт към напредък и успех с прием след 8. клас. Програмата е двугодишна и предлага отлична подготовка за A Level. За учениците търсещи прием след 8. клас тя несъмнено обединява най-доброто от международното обучение.

Процедура по прием след 8 клас

Приемът след 8. клас в Darbi College се осъществява по стандартната процедура по кандидатстване в училището. Кандидатите се явяват на интервю и на два диагностични писмени изпита – по английски език и по математика с обща продължителност 2 часа. Изпитите могат да бъдат положени след предварително записване в удобен за кандидата ден и час. При успешен прием след 8. клас кандидатът получава писмо за прием. Приемът след 8. клас продължава до 15 юни или до запълване на свободните места в групите.

Особености при прием след 8 клас

Оценяването на приетите след 8. клас ученици е външно. В края на учебната година те се явяват на изпити оценявани от Cambridge Assessment International Education – институцията, която издава дипломите за IGCSE и A Level, и от която Darbi College е лицензиран. При прием след 8. клас в степента IGCSE учениците за пръв път се изправят пред предизвикателството на 100% външно оценяване. Оценката, която Cambridge Assessment International Education поставя, е едновременно оценка на приетите след 8. клас ученици, но и атестат на преподавателите.

Прием след 8 клас в първа година IGCSE

Учениците приети в Darbi College след 8. клас подлежат на обучение в първа година (от общо 2) в степента IGCSE. Учебният план на колежа с прием след 8. клас предвижда изучаване

Caption: Приемът след 8. клас става с два диагностични теста и среща с комисията по прием.

Приемът след 8. клас става с два диагностични теста и среща с комисията по прием.

на 5 предмета и полагане на изпити с външно оценяване по 4 от тях (изпитът по френски език е в края на втора година IGCSE) в края на учебната година. Освен задължителните английски език и математика в Darbi College при прием след 8. клас се изучават още бизнес науки, френски език и управление на туризма ИЛИ физика.
Така при прием след 8. клас в края на първа година IGCSE учениците полагат изпити с външно оценяване по английски език, математика, бизнес науки и управление на туризма или физика. Приетите след 8. клас кандидати изучават тези предмети изцяло на английски език по 8 учебни часа седмично с общ годишен хорариум 232 уч. ч. Приемът след 8. клас акцентира върху затвърждаването на владеенето на английски език на високо академично ниво. Затова учениците продължават с френски език и през втората година, когато и полагат изпит.

Втора година IGCSE (след обучение в първа година IGCSE при прием след 8 клас)

След като приетите след 8. клас кандидати положат изпитите в края на първа година IGCSE, през втората година от тази степен те продължават с изучаването на френски език и избират още три от следните предмети: английска литература, биология, география, икономика, история, математика 2 част или химия. Трите избираеми предмета се изучават изцяло на английски език. Освен по тези три предмета в края на годината приетите след 8. клас ученици, които вече са изучавали френски език в рамките на две години, полагат изпити и по този чужд език.
Така при стандартен прием в IGCSE след 8. клас учениците имат в дипломата си общо 8 предмета (при минимум от 5). През първата година приетите след 8. клас ученици освен задължителните английски език и математика изучават основополагащи предмети, а през втората се сблъскват с по-тежки академични предмети. Обучението в IGCSE при прием след

Приетите след 8. клас ученици се явяват на изпити със 100% външно оценяване в края на учебната година.

Приетите след 8. клас ученици се явяват на изпити със 100% външно оценяване в края на учебната година.

8. клас е отлична подготовка за горното високо академично ниво – A Level, което води към директен прием в университет.

Прием в IGCSE след 9. вместо след 8 клас

Darbi College предлага алтернативно решение за кандидатите, които по различни причини не са успели да кандидатстват за прием след 8. клас. Завършилите 9. клас покриват степента IGCSE в рамките на една година вместо за две с минимум от 5 предмета. Тази опция е значително по-натоварваща за учениците, затова Darbi College препоръчва прием в IGCSE след 8. клас със стандартен учебен план. Така приетите след 8. клас изучават по-достъпни и универсални предмети през първата година в IGCSE, за да имат време за адаптация.

Възможности за явяване на изпити с външно оценяване при прием след 8 клас

Приетите след 8. клас ученици (и въобще всички ученици в степените IGCSE и A Level) имат възможност да се явят на изпити с външно оценяване пред изпитния борд Cambridge Assessment International Education два пъти в годината – веднъж през май-юни и веднъж през октомври-ноември. По стандартен учебен план за прием след 8. клас учениците се явяват на изпити по изучаваните от тях предмети в края на учебната година – през май-юни. Резултатите се публикуват през август. Сесията октомври-ноември е повишителна.

Повече за степента IGCSE при прием след 8 или 9 клас

Степента Cambridge IGCSE е популярна не само за кандидати в България при прием след 8. клас, но в рамките на 25-годишната си история е и най-популярната международна

Препоръчителен е прием в степента IGCSE е след 8. клас.

Препоръчителен е прием в степента IGCSE е след 8. клас.

диплома за ученици между 14-16 г. Кандидатите за прием след 8. клас могат да проучат институциите, които признават дипломата IGCSE. Важно е при приема си след 8. клас бъдещите кандидат-студенти да знаят, че редица университети изискват комбинация от IGCSE и A Level предмети като доказателство за високи академични постижения.
Приемът на ученици след 8. клас в Darbi College изисква бърза адаптация към особеностите на английската образователна система, една от които е скалата за оценяване. Приетите след 8. клас ученици биват оценявани по осем-степенна скала в диапазона A*-G. Приемът след 8. клас дава възможност на най-амбициозните и старателни възпитаници на колежа да се отличат чрез оценката A*, която няма еквивалент в българската система. A* получават само кандидатите с над 90% успеваемост на изпитите. Така приемът в Darbi College след 8. клас позволява на учениците да се стремят към 6+.

Darbi College Darbi College
ул. Раковски 58 1000 София, България +359 2 998 30 55 college@darbi.eu