Прием след 8 клас в степента IGCSE в София

Приемът след 8. клас в Darbi College се осъществява в първата самостойна степен на английското средно образование – програмата IGCSE (International General Certificate of Secondary Education). Това е диплома за първо ниво на средно образование, която учениците получават след завършване на 10. клас. При прием след 8. клас в Darbi College курсът на обучение е четиригодишен.

Приемът след 8. клас води до отлична подготовка за степента A Level.

Приемът след 8. клас води до отлична подготовка за степента A Level.


Предимства на приема след 8. клас
Процедура по прием след 8. клас
Особености при прием след 8. клас
Прием след 8. клас в първа година IGCSE
Втора година IGCSE (след обучение в първа година IGCSE при прием след 8. клас)
Прием в IGCSE след 9. вместо след 8. клас
Възможности за явяване на изпити с външно оценяване при прием след 8. клас
Повече за степента IGCSE при прием след 8. или 9. клас
Учебни дисциплини

Предимства на приема след 8 клас

IGCSE е международен паспорт към напредък и успех с прием след 8. клас. Програмата е двугодишна и предлага отлична подготовка за A Level. За учениците търсещи прием след 8. клас тя несъмнено обединява най-доброто от международното обучение.

Процедура по прием след 8 клас

Приемът след 8. клас в Darbi College се осъществява по стандартната процедура по кандидатстване в училището. Кандидатите се явяват на интервю и на два диагностични писмени изпита – по английски език и по математика с обща продължителност 2 часа. Изпитите могат да бъдат положени след предварително записване в удобен за кандидата ден и час. При успешен прием след 8. клас кандидатът получава писмо за прием. Приемът след 8. клас продължава до 15 юни или до запълване на свободните места в групите.

Особености при прием след 8 клас

Оценяването на приетите след 8. клас ученици е външно. В края на учебната година те се явяват на изпити оценявани от Cambridge Assessment International Education – институцията, която издава дипломите за IGCSE и A Level, и от която Darbi College е лицензиран. При прием след 8. клас в степента IGCSE учениците за пръв път се изправят пред предизвикателството на 100% външно оценяване. Оценката, която Cambridge Assessment International Education поставя, е едновременно оценка на приетите след 8. клас ученици, но и атестат на преподавателите.

Прием след 8 клас в първа година IGCSE

Учениците приети в Darbi College след 8. клас подлежат на обучение в първа година (от общо 2) в степента IGCSE. Учебният план на колежа с прием след 8. клас предвижда изучаване

Caption: Приемът след 8. клас става с два диагностични теста и среща с комисията по прием.

Приемът след 8. клас става с два диагностични теста и среща с комисията по прием.

на 5 предмета и полагане на изпити с външно оценяване по 4 от тях (изпитът по френски език е в края на втора година IGCSE) в края на учебната година. Освен задължителните английски език и математика в Darbi College при прием след 8. клас се изучават още бизнес науки, френски език и управление на туризма ИЛИ физика.
Така при прием след 8. клас в края на първа година IGCSE учениците полагат изпити с външно оценяване по английски език, математика, бизнес науки и управление на туризма или физика. Приетите след 8. клас кандидати изучават тези предмети изцяло на английски език по 8 учебни часа седмично с общ годишен хорариум 232 уч. ч. Приемът след 8. клас акцентира върху затвърждаването на владеенето на английски език на високо академично ниво. Затова учениците продължават с френски език и през втората година, когато и полагат изпит.

Втора година IGCSE (след обучение в първа година IGCSE при прием след 8 клас)

След като приетите след 8. клас кандидати положат изпитите в края на първа година IGCSE, през втората година от тази степен те продължават с изучаването на френски език и избират още три от следните предмети: английска литература, биология, география, икономика, история, математика 2 част или химия. Трите избираеми предмета се изучават изцяло на английски език. Освен по тези три предмета в края на годината приетите след 8. клас ученици, които вече са изучавали френски език в рамките на две години, полагат изпити и по този чужд език.
Така при стандартен прием в IGCSE след 8. клас учениците имат в дипломата си общо 8 предмета (при минимум от 5). През първата година приетите след 8. клас ученици освен задължителните английски език и математика изучават основополагащи предмети, а през втората се сблъскват с по-тежки академични предмети. Обучението в IGCSE при прием след

Приетите след 8. клас ученици се явяват на изпити със 100% външно оценяване в края на учебната година.

Приетите след 8. клас ученици се явяват на изпити със 100% външно оценяване в края на учебната година.

8. клас е отлична подготовка за горното високо академично ниво – A Level, което води към директен прием в университет.

Прием в IGCSE след 9. вместо след 8 клас

Darbi College предлага алтернативно решение за кандидатите, които по различни причини не са успели да кандидатстват за прием след 8. клас. Завършилите 9. клас покриват степента IGCSE в рамките на една година вместо за две с минимум от 5 предмета. Тази опция е значително по-натоварваща за учениците, затова Darbi College препоръчва прием в IGCSE след 8. клас със стандартен учебен план. Така приетите след 8. клас изучават по-достъпни и универсални предмети през първата година в IGCSE, за да имат време за адаптация.

Възможности за явяване на изпити с външно оценяване при прием след 8 клас

Приетите след 8. клас ученици (и въобще всички ученици в степените IGCSE и A Level) имат възможност да се явят на изпити с външно оценяване пред изпитния борд Cambridge Assessment International Education два пъти в годината – веднъж през май-юни и веднъж през октомври-ноември. По стандартен учебен план за прием след 8. клас учениците се явяват на изпити по изучаваните от тях предмети в края на учебната година – през май-юни. Резултатите се публикуват през август. Сесията октомври-ноември е повишителна.

Повече за степента IGCSE при прием след 8 или 9 клас

Степента Cambridge IGCSE е популярна не само за кандидати в България при прием след 8. клас, но в рамките на 25-годишната си история е и най-популярната международна

Препоръчителен е прием в степента IGCSE е след 8. клас.

Препоръчителен е прием в степента IGCSE е след 8. клас.

диплома за ученици между 14-16 г. Кандидатите за прием след 8. клас могат да проучат институциите, които признават дипломата IGCSE. Важно е при приема си след 8. клас бъдещите кандидат-студенти да знаят, че редица университети изискват комбинация от IGCSE и A Level предмети като доказателство за високи академични постижения.
Приемът на ученици след 8. клас в Darbi College изисква бърза адаптация към особеностите на английската образователна система, една от които е скалата за оценяване. Приетите след 8. клас ученици биват оценявани по осем-степенна скала в диапазона A*-G. Приемът след 8. клас дава възможност на най-амбициозните и старателни възпитаници на колежа да се отличат чрез оценката A*, която няма еквивалент в българската система. A* получават само кандидатите с над 90% успеваемост на изпитите. Така приемът в Darbi College след 8. клас позволява на учениците да се стремят към 6+.

Учебни дисциплини:

Първа година:

Английски език НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Математика НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Бизнес Науки НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Туризъм НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Физика НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Френски НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Втора година:

Английска литература НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Математика НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

История НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Химия НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Икономика НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Биология НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

География НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Френски НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Darbi College Darbi College
ул. Раковски 58 1000 София, България +359 2 998 30 55 college@darbi.eu