Прием след 7 клас – Подготвителна година

Процедура по прием след 7 клас
Защо приемът след 7 клас е най-доброто решение?
Учебни дисциплини

Прие след 7 клас прави прехода към IGCSE и A Level по-лесен

Приемът след 7 клас прави прехода към IGCSE и A Level по-лесен

Първият възможен прием в Darbi College е след завършен 7. клас в Подготвителна година. Подготвителната година е междинен преход към английската образователна система и цели изграждането на учебни навици и езикови компетенции, нужни за следващите образователни нива IGCSE и A Level. Приетите след 7 клас ученици изучават всички предмети без български език и литература на английски език.

Процедура по прием след 7 клас

Приемът след 7. клас в Darbi College се осъществява по стандартната процедура по кандидатстване в училището. Кандидатите се явяват на интервю и на два диагностични писмени изпита – по английски език и по математика с обща продължителност 2 часа. Изпитите могат да бъдат положени след предварително записване в удобен за кандидата ден и час. При успешен прием след 7. клас кандидатът получава писмо за прием.

Защо приемът след 7 клас е най-доброто решение?

Приемът след 7. клас изгражда учебни навици и езикови компетенции.

Приемът след 7. клас изгражда учебни навици и езикови компетенции.

Приемът в Darbi College е възможен не само след 7. клас, но и на всеки следващ етап. Въпреки това Академичният съвет препоръчва по възможност стартиране на обучението още от Подготвителна година. Така учениците лесно и бързо се адаптират към стандартите на английската образователна система. Редица ученици приети след 7. клас се възползват и от възможността в последствие да се прехвърлят в друго училище в чужбина за да завършат средното си образование.

Особености при прием след 7. клас
Оценяването на приетите след 7. клас ученици е вътрешно – чрез текущ контрол и финален изпит. Подготвителната година в Darbi College всъщност представлява Year 9 от Key stage 3 съгласно британските образователни стандарти. Приетите след завършен 7. клас ученици преминават през петгодишен курс на обучение.

Учебни дисциплини:

Английски език НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Български език НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Математика НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Информационни технологии НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Естествени науки НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

История НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

География НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Darbi College Darbi College
ул. Раковски 58 1000 София, България +359 2 998 30 55 college@darbi.eu