Кеймбридж и Оксфорд

Кеймбридж изисква специализирани изпити
Допълнителен формуляр за кандидатстване в Кеймбридж
Интервю в Кеймбридж

Darbi College е лицензиран изпитен център на Cambridge Assessment от 2008 г. и провежда следните изпити за прием в университетите в Кеймбридж, Оксфорд и топ 20 университети във Великобритания: BMAT, ELAT, HAT, MAT, PAT, STEP, TSA.

Darbi College предлага подготовка за специализирани приемни изпити в Кеймбридж и Оксфорд

Кеймбридж изисква специализирани изпити

Изпитите се изискват за прием в специалностите право, медицина, инженерни науки и редица други конкурентни програми в най-престижните университети във Великобритания. Важно е кандидатите за университета в Кеймбридж да знаят, че освен стандартните три предмета A level институцията има и редица други изисквания според специалността.
Кандидатите полагат предварителни специализирани изпити през последната година от средното си образование. Чрез получената информация за аналитичните и теоретични умения на кандидатите университетът в Кеймбридж цели да отсее най-способните от тях на конкурентен принцип. Кеймбридж тества кандидатите за специализирани изпити писмено под формата на тест, отворени въпроси и/или есе. За успешното полагане на тези изпити за прием в Кеймбридж се препоръчва предварителна подготовка поради специфичния изпитен формат.
Приемът за някои специалности в Кеймбридж изисква и допълнително есе
Друга особеност на кандидатстването в Кеймбридж е, че за част от специалностите кандидатите полагат специализираните изпити на място в деня на интервюто/интервютата. Освен горното Кеймбридж изисква от кандидатите за специалности в областта на изкуство и социални науки да предоставят и едно или две техни есета от подходящ A Level предмет до началото на м. ноември. Много е вероятно комисията по прием да зададе въпроси върху разработката по време на интервюто.

 

Кандидатстването в Кеймбридж е процедура с много стъпки със съотв. срокове

Кандидатстването в Кеймбридж е процедура с много стъпки със съотв. срокове

 Допълнителен формуляр за кандидатстване в Кеймбридж

Освен задължителния профил в UCAS се изисква и допълнителен формуляр за кандидатстване на самия университет в Кеймбридж. Кандидатите попълват 8 секции съдържащи лични данни, информация за вида диплома, изучаваните предмети и теми, специализирани изпити и др. Целта е отделът по прием в Кеймбридж да събере допълнителна информация, която не е налична в UCAS, за да зададе насока на въпросите за интервюто.

Интервю в Кеймбридж

Всички кандидати за Кеймбридж, които имат реален шанс за прием, получават покана за интервю през декември. Това са около 75% от всички кандидатстващи в Кеймбридж годишно. Всички кандидати са с отлични прогнозни оценки в UCAS профила си. Ето защо комисията по прием в Кеймбридж използва интервюто, за да прецени кои от кандидатите се отличават с особена мотивация и потенциал и най-добре биха се възползвали от академичната атмосфера на Кеймбридж. Интервютата са между 1 и 3 (най-често 2 – едно общо и едно по специалността) с продължителност от по 20 до 45 минути.

След интервюто в Кеймбридж

След интервюто и оценката на цялостната кандидатура пред кандидатите за Кеймбридж има два варианта. При първия вариант съотв. колеж в Кеймбридж изпраща писмо за условен или безусловен прием. Условен прием с оферта получават кандидатите, които още не са завършили средното си образование и нямат финални оценки. Безусловен прием получават кандидатите, които вече имат диплома и финални резултати за нужните квалификации. Вторият вариант е отказ.

Darbi College Darbi College
ул. Раковски 58 1000 София, България +359 2 998 30 55 college@darbi.eu