A Level (Advanced Level) в София

Cambridge International AS & A Level

Cambridge International AS & A Level осигурява на учениците достъп до водещите университети в света.

Програмата е разпространена в повече от 130 държави и всяка година се провеждат над 530 000 изпита A Level. Тази образователна степен е за ученици на възраст между 16 и 19 години, които желаят в последствие да продължат образованието си във висше учебно заведение.

Учениците разполагат с богат избор от предмети и това им дава възможност да се насочат в област, която им харесва и в която се чувстват уверени. Те получават дълбоки познания по предметите, които изучават, развиват своята самостоятелност и критическо мислене – качества, които се ценят високо при постъпването им в университет.

Cambridge International A Level е двугодишна учебна програма с писмено външно оценяване в края на всяка година.

Darbi College предлага обучение по следните учебни дисциплини в степента Cambridge AS & A Level:

 

Накратко за A Level
Структурата на A Level
„Предимствата на A Level при прием в университет“
A Level създава независимо мислещи ученици
Препоръчителни предмети A Level за някои университетски специалности

Накратко за A Level

The Advanced Level General Certificate of Education универсално наричан A Level, е диплома за средно образование на британските училища, както и на всички други институции по света, приравняващи се на британските образователни стандарти. A Level е втората – последна степен от британската система за средно образование. A Level e „златен стандарт” за прием в топ университетите по света измежду всички международни дипломи за средно образование ( A Levels, International Baccalaureate, немската Abitur, и др.).

Програмата A Level се изучава в рамките на две години, като последна степен от средното образование и съответства на британското колежанско обучение. A Level е най-широко разпознаваемият сертификат за завършване на гимназиална степен по света. Обучението е изцяло на английски език. Целта е учениците да бъдат максимално подготвени и конкурентни кандидат-студенти, когато дойде моментът да постъпят в университет.

A Level e „златен стандарт” за прием в топ университети по света.

A Level e „златен стандарт” за прием в топ университети по света

Структурата на A Level

Учебният план в A Level се състои от две нива – AS (Advanced Subsidiary) и A2. През първата (AS) година учениците изучават 4 предмета, по които полагат британски изпити в края на годината. Advanced Subsidiary (AS) нивото може да бъде самостоятелна степен, която се приема за половин A Level квалификация. A2 е втората година от пълната A Level квалификация. Обичайният път е да се изучават 4 академични A Level предмета през първата година, от които да останат три през втората, като се задълбочат знанията в съответните области.

A Level e двугодишна програма

По време на своето обучение в A Level учениците се оценяват регулярно, чрез тестове на всеки две седмици. В края на всяка година се държат изпити на Cambridge Assessment International Education – британски матури, еднакви за всички ученици, които се обучават по програмата A Level в целия свят. Всеки предмет A Level, за който кандидатите полагат изпити, бива оценен с отделен резултат под формата на буква. Скалата на оценяване варира от А* (най-високата оценка или 6+) до Е (най-ниската положителна оценка).

Предимствата на A Level при прием в университет

Изпитите за A Level се администрират от Darbi College в България, но изпитните материали и оценяването се правят във Великобритания. Тази независима, обективна външна оценка прави възможно учениците да кандидатстват и да бъдат приемани в избрания от тях университет само с резултатите от A Level изпитите. Успешно положените изпити с високи резултати са гаранция за прием в най-добрите световни университети.
От септември 2009 г. Darbi College предлага модулно обучение по един или повече предмети A Level за ученици от математически, езикови и други специализирани гимназии, които биха искали да имат по-добри възможности за прием в световни топ университети. В рамките на една година се покриват и двете нива – AS и А2 и след успешно положен изпит учениците получават пълна A Level квалификация по съответния предмет.

Обучението в A Level развива аналитично мислене.

Обучението в A Level развива аналитично мислене.

A Level създава независимо мислещи ученици

Специфичните цели на изучаването на всеки един предмет A Level са заложени ясно и конкретно в конспекта на учебното съдържание. Общата за всички предмети цел на квалификацията A Level е да развие знанията и уменията на кандидатите в следните насоки:
• Дълбочина на учебното съдържание.
• Независим начин на мислене.
• Приложение на теорията в непознати ситуации.
• Интерпретиране и оценка на различни източници на информация.
• Логическо мислене и представяне на последователни и подредени аргументи.
• Аргументирани изводи и препоръки.
• Логичен и ясен начин на комуникиране на идеи и вникване в контекста на предоставената информация.
• Общуване на работен език английски.

Препоръчителни предмети A Level за някои университетски специалности

В AS (първа година A Level) се изучават 4 предмета. В A2 (втора година A Level) се изучават 3 от предметите в AS. Комбинациите от A Level предмети трябва да са във връзка с желаната университетска специалност на кандидат-студентите.

Предметите в A Level трябва да са във връзка с желаната университетска специалност

Предметите в A Level трябва да са във връзка с желаната университетска специалност

 

Darbi College Darbi College
ул. Раковски 58 1000 София, България +359 2 998 30 55 college@darbi.eu