A Level (Advanced Level) в София

Накратко за A Level
Структурата на A Level
„Предимствата на A Level при прием в университет“
A Level създава независимо мислещи ученици
Препоръчителни предмети A Level за някои университетски специалности

Накратко за A Level

The Advanced Level General Certificate of Education универсално наричан A Level, е диплома за средно образование на британските училища, както и на всички други институции по света, приравняващи се на британските образователни стандарти. A Level е втората – последна степен от британската система за средно образование. A Level e „златен стандарт” за прием в топ университетите по света измежду всички международни дипломи за средно образование ( A Levels, International Baccalaureate, немската Abitur, и др.).

Програмата A Level се изучава в рамките на две години, като последна степен от средното образование и съответства на британското колежанско обучение. A Level е най-широко разпознаваемият сертификат за завършване на гимназиална степен по света. Обучението е изцяло на английски език. Целта е учениците да бъдат максимално подготвени и конкурентни кандидат-студенти, когато дойде моментът да постъпят в университет.

A Level e „златен стандарт” за прием в топ университети по света.

A Level e „златен стандарт” за прием в топ университети по света

Структурата на A Level

Учебният план в A Level се състои от две нива – AS (Advanced Subsidiary) и A2. През първата (AS) година учениците изучават 4 предмета, по които полагат британски изпити в края на годината. Advanced Subsidiary (AS) нивото може да бъде самостоятелна степен, която се приема за половин A Level квалификация. A2 е втората година от пълната A Level квалификация. Обичайният път е да се изучават 4 академични A Level предмета през първата година, от които да останат три през втората, като се задълбочат знанията в съответните области.

A Level e двугодишна програма

A Level e двугодишна програма

По време на своето обучение в A Level учениците се оценяват регулярно, чрез тестове на всеки две седмици. В края на всяка година се държат изпити на Cambridge Assessment International Education – британски матури, еднакви за всички ученици, които се обучават по програмата A Level в целия свят. Всеки предмет A Level, за който кандидатите полагат изпити, бива оценен с отделен резултат под формата на буква. Скалата на оценяване варира от А* (най-високата оценка или 6+) до Е (най-ниската положителна оценка).

Предимствата на A Level при прием в университет

Изпитите за A Level се администрират от Darbi College в България, но изпитните материали и оценяването се правят във Великобритания. Тази независима, обективна външна оценка прави възможно учениците да кандидатстват и да бъдат приемани в избрания от тях университет само с резултатите от A Level изпитите. Успешно положените изпити с високи резултати са гаранция за прием в най-добрите световни университети.
От септември 2009 г. Darbi College предлага модулно обучение по един или повече предмети A Level за ученици от математически, езикови и други специализирани гимназии, които биха искали да имат по-добри възможности за прием в световни топ университети. В рамките на една година се покриват и двете нива – AS и А2 и след успешно положен изпит учениците получават пълна A Level квалификация по съответния предмет.

Обучението в A Level развива аналитично мислене.

Обучението в A Level развива аналитично мислене.

A Level създава независимо мислещи ученици

Специфичните цели на изучаването на всеки един предмет A Level са заложени ясно и конкретно в конспекта на учебното съдържание. Общата за всички предмети цел на квалификацията A Level е да развие знанията и уменията на кандидатите в следните насоки:
• Дълбочина на учебното съдържание.
• Независим начин на мислене.
• Приложение на теорията в непознати ситуации.
• Интерпретиране и оценка на различни източници на информация.
• Логическо мислене и представяне на последователни и подредени аргументи.
• Аргументирани изводи и препоръки.
• Логичен и ясен начин на комуникиране на идеи и вникване в контекста на предоставената информация.
• Общуване на работен език английски.

Препоръчителни предмети A Level за някои университетски специалности

В AS (първа година A Level) се изучават 4 предмета. В A2 (втора година A Level) се изучават 3 от предметите в AS. Комбинациите от A Level предмети трябва да са във връзка с желаната университетска специалност на кандидат-студентите.

Предметите в A Level трябва да са във връзка с желаната университетска специалност

Предметите в A Level трябва да са във връзка с желаната университетска специалност

1. Архитектура – Математика, Физика, портфолио
2. Бизнес мениджмънт – Бизнес, Математика
3. Икономика – Икономика, Математика
4. Инженерство – Математика, Физика
5. История – История
6. Компютърни науки – Математика, Физика
7. Масмедии/Журналистика – Английска литература
8. Математика – Математика, Висша математика
9. Медицина/Стоматология – Химия, Биология, Математика, Физика/Психология
10. Право – Английска литература, Математика
11. Политически науки – Социология, Икономика, История
12. Психология – Психология
13. Социология – Социология
14. Театрално изкуство/Актьорско майсторство – Английска литература
15. Физика – Физика, Математика
16. Филология – Английска литература, Немски/Френски език
17. Философия – Социология
18. Финанси/Счетоводство – Математика, Счетоводство, Икономика
19. Химия/Биология/Биотехнологии/Фармация – Биология, Химия, Физика, Математика
20. Хотелиерство/Туризъм – Бизнес

Учебна програма A Level:

Списък на учебните предмети в Darbi College.

Английска литература НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Бизнес НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Биология НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Висша математика НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

География НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Икономика НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

История НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Математика НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Психология НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Химия НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Физика НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Френски език НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

В AS (първа година A Level) се изучават 4 предмета. В A2 (втора година A Level) се изучават 3 от предметите в AS. Комбинациите от A Level предмети трябва да са във връзка с желаната университетска специалност.

1. Архитектура – Математика, Физика, портфолио
2. Бизнес мениджмънт – Бизнес, Математика
3. Икономика – Икономика, Математика
4. Инженерство – Математика, Физика
5. История – История
6. Компютърни науки – Математика, Физика
7. Масмедии/Журналистика – Английска литература
8. Математика – Математика, Висша математика
9. Медицина/Стоматология – Химия, Биология, Математика, Физика/Психология
10. Право – Английска литература, Математика
11. Политически науки – Икономика, История
12. Психология – Психология
13. Театрално изкуство/Актьорско майсторство – Английска литература
14. Физика – Физика, Математика
15. Филология – Английска литература, Френски език
16. Финанси/Счетоводство – Математика, Икономика
17. Химия/Биология/Биотехнологии/Фармация – Биология, Химия, Физика, Математика
18. Хотелиерство/Туризъм – Бизнес

Darbi College Darbi College
ул. Раковски 58 1000 София, България +359 2 998 30 55 college@darbi.eu