Родителски срещи

8 ноември 2017 г., сряда, 18.00 ч.

7 февруари 2018 г., сряда, 18.00 ч.

Целта на родителските срещи е да бъдат обсъдени академичните резултати, дисциплината, професионалната ориентация на учениците и учебните планове за следващата академична година.

Родителите имат възможност индивидуално да се срещнат с всеки преподавател и да дискутират личностното и академично развитие на учениците.

Darbi College Darbi College
ул. Раковски 58 1000 София, България +359 2 998 30 55 college@darbi.eu