Родителски срещи

6 ноември 2019 г., сряда, 17.30/18.00/18.30 ч.

5 февруари 2020 г., сряда, 17.30/18.00/18.30 ч.

Целта на родителските срещи е да бъдат обсъдени академичните резултати, дисциплината, професионалната ориентация на учениците и учебните планове за следващата академична година.

Родителите имат възможност индивидуално да се срещнат с всеки преподавател и да дискутират личностното и академично развитие на учениците.

Darbi College Darbi College
ул. Раковски 58 1000 София, България +359 2 998 30 55 college@darbi.eu