Диплома за средно образование по английски стандарт

Английската диплома за средно образование в степента IGCSE
Английската диплома за средно образование в степента A Level
Диплома за средно образование в Darbi College

Darbi College е първото британско училище в България, което предлага международно признатите английски дипломи за средно образование IGCSE и A Level. Английската образователна система в частта средно образование е една от най-сериозните в света. Програмите за средно образование IGCSE и A Level поставят висок академичен стандарт. Вече повече от 10 години Darbi College разработва английския образователен модел в България.

Дипломите за средно образование на учениците завършили Darbi College са международно признати

Дипломите за средно образование на учениците завършили Darbi College са международно признати

Английската диплома за средно образование в степента IGCSE

International General Certificate of Secondary Education (IGCSE) е международна обща диплома за средно образование, която формира долната степен на английския гимназиален етап. В тази част учениците изучават само 2 задължителни предмета – английски език и математика, а останалите предмети са изборни. Минималният брой предмети за валидна диплома за средно образование в частта IGCSE е 5. Учениците на Darbi College стандартно изучават между 5 и 8 предмета.
Долната степен на дипломата за средно образование IGCSE представлява двугодишна програма. След всяка учебна година учениците полагат изпити по изучаваните от тях предмети. Финалните им оценки формират дипломата за средно образование. В определени случаи Darbi College предлага и опция за получаване на дипломата в рамките на една година. В този случай учениците изучават минимума от 5 предмета, за да покрият изискванията на английската диплома за средно образование.

Английската диплома за средно образование в степента A Level

Advanced Level (накратко A Level) е английска диплома за средно образование, която формира горната степен на британското гимназиално ниво. A Level е двугодишна програма. В първа година A Level се изучават четири предмета, а във втората година остават три от тях. Финалната диплома за средно образование на учениците се формира от оценките по трите предмета на базата на постиженията им през двете години.
В дипломата за средно образование A Level няма задължителни предмети. Учениците са свободни да изберат дисциплини според интересите си и желанията си за университетска специалност и кариерно развитие. Макар че академичното ниво в A Level е изключително високо, тази възможност дава шанс на кандидатите да постигнат оптимални оценки в дипломата си

Най-високата оценка в дипломата за средно образование A Level е A*.

Най-високата оценка в дипломата за средно образование A Level е A*.

за средно образование, тъй като те сами избират учебния си план. Дипломата за средно образование A Level води към директен прием в университет.

Диплома за средно образование в Darbi College

Обучението в Darbi College дава възможност на учениците да получат английска диплома за средно образование в гр. София. Десетгодишният опит на Darbi College в английското средно образование гарантира професионализъм и целенасоченост в подготовката на учениците и оптимални оценки в техните дипломи.

Darbi College Darbi College
ул. Раковски 58 1000 София, България +359 2 998 30 55 college@darbi.eu