Darbi College – автентичен английски колеж в сърцето на София

Колежът – дом за вашите деца
Цели на обучението и оценяване в английския колеж Darbi
Кариерно ориентиране в английския колеж Darbi
Личностно развитие в английския колеж Darbi

Darbi College е първото английско училище за средно образование в България с лиценз от Cambridge Assessment International Education (CIE) от 2007 г. Колежът е изграден по модела на английската образователна система, която има вековни традиции в частта средно образование. Подходът към академичното и личностното развитие на учениците отговаря на принципите, които следва всяко от 9000-те училища в 160 държави по света, които работят със CIE.

Колежът – дом за вашите деца

За да научиш едно дете, трябва да го обичаш.

Колежът е мястото, където учениците се завръщат като в свой дом

Колежът е мястото, където учениците се завръщат като в свой дом

Този принцип отличава добрите учители. През изминалите десет години, колежът се превърна в дом, където учениците идват и неизменно се завръщат. Училището им предложи нов за България висококачествен образователен продукт – програмите IGCSE и A Level, приети за „златен стандарт“ при постъпване в реномиран университет.
Колежът се намира в центъра на София и е лесно достъпен с градски транспорт. Обучението в колежа е целодневно и включва академична подготовка, извънкласна дейност и подготовка за постъпване в университет. Приятелската среда в колежа насърчава ранното осъзнаване и развиване на личностните интереси на учениците. Академичната програма е съвременна и усъвършенства критичното мислене и аналитичните способности на ученика.

Цели на обучението и оценяване в английския колеж Darbi

Английският колеж е единственото училище в България, което работи със 100% международно външно оценяване. Дипломите се издават от Cambridge International Examinations Board. Строгите критерии на външното оценяване, които се прилагат в колежа, превръщат обучението в сериозна академична подготовка, която логично води и до прием в желаната университетска специалност.

Програмата в колежа развива уменията за анализ и критично мислене на учениците

Програмата в колежа развива уменията за анализ и критично мислене на учениците

По време на образованието си в колежа учениците са подложени на текущо оценяване. На всеки две седмици се провеждат тестове с вътрешно оценяване по изпитен формат. Текущото писмено оценяване в колежа включва изпитни въпроси от целия материал покрит до момента и се придържа към правилата на изпитната сесия в края на годината.
Това е начинът учениците на колежа непрестанно да опресняват и надграждат знанията си. Усвояването на теоретични знания е само малка част от критериите за оценяване в колежа. Тежестта в нивата IGCSE и A Level пада върху приложение на знанията в контекст, анализа и правилната преценка при решаване на изпитните задачи.

Кариерно ориентиране в английския колеж Darbi

Учениците на колежа постоянно работят с личните си наставници и с консултанти за висше образование, от които получават кариерни съвети на базата на професионални тестове. Когато един ученик в този колеж има отрано развити интереси в дадена област, той е профилиран и надгражда знанията си през средващите години от обучението си в IGCSE и A Level.
В края на обучението, учениците на колежа имат натрупани знания по съответните избрани предмети, които отговарят на знанията във втори курс в български университет. Така подготовката, която се получава в колежа, директно се изразява в добрата бъдеща конкурентоспособност на нашите деца.

Личностно развитие в английския колеж Darbi

Въпреки че акцентът в Darbi College е обучението на високо академично ниво, в никакъв случай не се подценява и личностното развитие на учениците. Съветите за професионално развитие вървят ръка за ръка с ежеседмични срещи с личния наставник на всеки ученик в колежа, който следи отблизо неговото развитие в индивидуален план.
Не на последно място, обучението в колежа е съпътствано от редица дейности с благотворителен характер.

Учениците на колежа всяка година участват в благотворителни инициативи

Учениците на колежа всяка година участват в благотворителни инициативи

Darbi College Darbi College
ул. Раковски 58 1000 София, България +359 2 998 30 55 college@darbi.eu