Визия и мисия

Ценностите, в които възпитаваме децата, се базират на нашето разбиране за човека, за обществото, за познанието. Тази философия определя и начина, по който е устроена нашата образователна институция.

 

Нашата мисия

Ние, учителите на Darbi College,  вярваме, че нашата мисия е да осигурим по-добри шансове в живота на всички ученици, които са ни поверени.

♦ Ние проявяваме внимание към личностните потребности на всеки ученик.

♦ Ние ангажираме учениците в процеса на тяхното обучение.

♦ Ние вярваме, че нашите уроци трябва да бъдат интелектуално предизвикателство.

♦ Ние държим учениците да приемат социалното и културно многообразие.

♦ Ние развиваме творчески личности, които са готови да работят за просперитета на обществото.

 

Колежът осигурява:

♦ Малки класове

♦ Допълнителни консултации

♦ Свободен избор на програми и комбинации от учебни дисциплини

♦ Висок академизъм и грижа за личностното израстване на учениците

♦ Допълнителна подготовка за кандидатстване в университет

♦ Широк спектър от извънкласни дейности

Darbi College Darbi College
ул. Раковски 58 1000 София, България +359 2 998 30 55 college@darbi.eu