Акредитация

IMG_1291

Darbi College e лицензиран от Cambridge International Examinations Board на 26 октомври 2007 г. с регистрационен номер BG004. Колежът е първата гимназия в България, която предлага специализирана подготовка, следвайки образователните изисквания в Обединеното кралство. Учениците завършват с английски дипломи за средно образование IGCSE и A Level, издадени от Cambridge International Examinations Board.

През 2008 г. колежът е сертифициран и от Cambridge Assessment с право да администрира приемните изпити на Oxford University. Това превръща Darbi College в една от най-елитните гимназии в София.
Cambridge International Examinations Board (CIE) е образователна институция, която съществува от 1858 г. като подразделение на Кеймбриджкия университет. В света има над 10000 Cambridge International Schools в 160 държави. Всяко училище има правото да провежда подготовка и да администрира изпитите IGCSE и А Level. От основаването си през 2007 г. Darbi College е първото училище на CIE в България. Сертификатът, който дава правото на определено училище да получи статут Cambridge International School, се издава от CIE след провеждане на инспекция, която установи, че то отговаря на изискванията на изпитния борд.
Една от най-важните страни на дейността на CIE е оценяването на ученици от гимназиалната степен. То се извършва под формата на издаване на два сертификата: IGCSE и А Level.

A Level и IGCSE

IGCSE потвърждава завършването на първата степен на британското средно образование. Тази обща диплома за отговаря на завършен 10. клас в българското средно училище.

А Level представлява високо академична диплома за средно образование, която същевременно формира кандидат-студентски бал. Дипломите A Level се считат за златен стандарт за успешен прием в най-престижните световни университети.

Darbi College Darbi College
ул. Раковски 58 1000 София, България +359 2 998 30 55 college@darbi.eu