HAT

•    History Aptitude Test (HAT) е специализиран приемен изпит за историческите специалности в университета Оксфорд.
•    HAT проверява уменията на кандидатите и за него не се изискват познания за специфичен исторически период. Изпитът е еднакво сложен за всички кандидати, независимо от това какъв исторически период са изучавали или какви изпити държат в училище.
Структура на изпита:
•    HAT е писмен изпит с продължителност 2 часа. От кандидатите се изисква да прочетат два текста и да отговорят на общо четири въпроса по тях. Изпитът се състои от 3 части:
•    Част I: въпрос в две части върху исторически текст
•    Част II: кратко есе
•    Част III: въпрос върху исторически извор

Примерни въпроси можете да видите тук.

Darbi College Darbi College
ул. Раковски 58 1000 София, България +359 2 998 30 55 college@darbi.eu