Подготвителна година

Подготвителна година – прием след 7 клас

Подготвителната година е преход към английската образователна система и цели изграждането на учебни навици и езикови компетенции, нужни за следващите образователни нива IGCSE и A Level. Всички предмети без български език и литература се изучават на английски език.

Оценяването е вътрешно – чрез текущ контрол и финален изпит.

Учебни дисциплини:

Английски език НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Български език НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Математика НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Информационни технологии НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Естествени науки НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

История НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

География НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Darbi College Darbi College
ул. Раковски 58 1000 София, България +359 2 998 30 55 college@darbi.eu