Подготвителна година

Подготвителна година – прием след 7 клас

Подготвителната година е преход към английската образователна система и цели изграждането на учебни навици и езикови компетенции, нужни за следващите образователни нива IGCSE и A Level. Всички предмети без български език и литература се изучават на английски език.

Оценяването е вътрешно – чрез текущ контрол и финален изпит.

Учебни дисциплини:

Английски език НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Български език НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Математика НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Информационни технологии НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Естествени науки НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

История НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

География НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ