Модули

Модулно обучение

  • Индивидуално или групово обучение по един или повече предмети IGCSE и A Level за ученици от други училища, които желаят да задълбочат своите знания и умения в съответната учебна дисциплина
  • По-голяма конкурентоспособност при прием в чуждестранни университети